Name Home Mobile 25-Jun 2-Jul 9-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 6-Aug
Renee Kerr, CC, President (509) 396-6732 (509) 438-1921 E Holiday GE TM W S  
Barbara Buckmaster ATMS, Secretary (509) 987-2675 S E T TM GE  
Ethel Knopp, VP of Education (509) 783-0281 (509) 727-3925 E TT W/G S TM  
Jorge Laguna (206) 551-8003 M M M M M  
Kristy M. Kirby, Sergeant at Arms (509) 948-0783 GE G S E TT  
Steve Norton, ACG (509) 430-1690 M M M M M  
Leslie A Streeter, CC (209) 606-9144 M W M E M  
Linda Cameron, ATMG, CL, VP of PR (509) 783-8876 (509) 416-6417 J S E TT T  
Maria McDonald McNamar, DTM (509) 628-1442 (509) 947-4405 S E S GE E  
Prent Houck, ACB, CL, Treasurer (509) 531-5536 (509) 531-5536 TM S E G W  
Wayne Engel, ACB (509) 947-7724 W J S E G  
Zach Browne (509) 531-7311 M M M M M  
Floreine Turlington (509) 713-7572 (225) 572-7188 S TM GE T S  
Peter Sarmiento (509) 430-9493 M M J S M  
Jimmy Perez (509) 551-1533 G T TT S E  
Revised June 25, 2018
S = Speech TM = Toastmaster
E = Evaluator G = Grammarian
GE = General Evaluator LE = Leadership Evaluator
EDS = Educational Speech M = Minute Person