Name Home Cellular 24-Sep 1-Oct 8-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 5-Nov 12-Nov 19-Nov
Renee Kerr, CC, Treasurer (509) 396-6732 (509) 438-1921 TT S J/G E S GE G Veterans Day Thanksgiving
Barbara Buckmaster, ACG, CL, President   (509) 987-2675 W/T E/J G/T TM/S G/T E M    
Ethel Knopp, VP Membership (509) 783-0281 (509) 727-3925 M TT E/W E M G/T E
Kristy Kirby, Secretary   (509) 948-0783 M M M M M M M
Steve Norton, ACG   (509) 430-1690 M S M M E M M
Leslie A Streeter, CC   (209) 606-9144 S M S M E M S
Linda Cameron, ATMG, CL, VP Public Relations (509) 783-8876 (509) 416-6417 E G/T J S E/GE S E
Maria McDonald McNamar, DTM (509) 628-1442 (509) 947-4405 E TM GE TT S E/W GE
Prent Houck, ACS, CLB, VP Education   (509) 531-5536 E E/W TM S TT S J
Wayne Engel, ACB   (509) 947-7724 S E S J TM TT S
Floreine Turlington (509) 713-7572 (225) 752-7188 M S E W S E M
Peter Sarmiento   (509) 430-9493 S GE TT G/T J S TM
Jimmy Perez, Sergeant at Arms   (509) 551-1533 J/G E S GE W TM TT
Tammy Holesworth   (509) 366-4948 M S M M M J W
Jorge Laguna   (206) 551-8003 M M M M M S T
Zach Browne   (509) 531-7311 M            
                   
TM-Toastmaster G-Gramarian TT-Table Topics EDS - Educational Speech
J-Joke W-Wordmaster E-Evaluator LE-Leadership Evaluator
GE-General Evaluator S-Speaker T-Timer M-Minute Person
Revised 8/30/2018 by Prent Houck