Name Home Mobile 26-Feb 5-Mar 12-Mar 19-Mar 26-Mar 2-Apr 9-Apr
Renee Kerr, CC, President (509) 396-6732 (509) 438-1921 E S J G GE
Barbara Buckmaster ATMS, Secretary (509) 987-2675 E J S E T
Ethel Knopp, VP of Education (509) 783-0281 (509) 727-3925 Pathways W E Club LE TT S
Glenn Manigque, CC (661) 616-7184 W S GE C S TM E
Jorge Laguna (206) 551-8003 O J TM O GE S E
Kristy M. Kirby, Sergeant at Arms (509) 948-0783 R M M N M M M
Steve Norton, ACG (509) 430-1690 K M M T M M M
Leslie A Streeter, CC (209) 606-9144 S S M E M M M
Linda Cameron, ATMG, CL, VP of PR (509) 783-8876 (509) 416-6417 H GE E S E J/LE TM
Maria McDonald McNamar, DTM (509) 628-1442 (509) 947-4405 O E TT T G S E
Prent Houck, ACB, CL, Treasurer (509) 531-5536 (509) 531-5536 P TT (ED)S TM GE S
Wayne Engel, ACB (509) 947-7724 TM S TT E J
Zach Browne (509) 531-7311 M M M M M
Floreine Turlington (509) 713-7572 (225) 572-7188 E T W S TT
Peter Sarmiento (509) 430-9493 S G T W S
Jimmy Perez (509) 551-1533 G W S T W/G
Revised Feb 24, 2018
S = Speech TM = Toastmaster
E = Evaluator G = Grammarian
GE = General Evaluator LE = Leadership Evaluator
EDS = Educational Speech M = Minute Person